Mr. Hoang
8 Rue St. Ambroise
75011 Paris
France
tusachnghiencuu@yahoo.com

Tủ Sách Nghiên Cứu là nơi thu thập những tài liệu về Phong Trào và Lịch Sử Cách Mạng Lao Động Việt Nam với cái nhìn độc lập, bên lề những thiếu sót và định hướng của lịch sử chính thống. Đây cũng là nơi gặp gỡ, trao đổi và học hỏi trong tinh thần câu nói của Karl Marx "Tôi không phải là người Mác-xít".

Chúng tôi hoan nghênh mọi đóng góp bài vở, dịch thuật và ý kiến. Xin gởi về tusachnghiencuu@yahoo.com

 
Sách đã in - dạng pdf
Tiểu luận và Bài Viết
Tại Xứ Chuông Rè - Ngô Văn (241 trang)
The Anti-Colonial Movement in Vietnam
Văn Học và Cách Mạng (428 trang)
Một Lá Thư Gởi Trotsky
Trotsky - Đời Tôi Tập I (143 trang)
Người Đi Tìm Bóng - Văn Lành   
Trotsky - Đời Tôi Tập II (166 trang)
Đọc "Sách Đen về Chủ Nghĩa Cộng Sản" - Vũ Huy Quang
Hồ Sơ Đệ Tứ Tập I (88 trang)
Vài Khuynh Hướng Đương Đại... - Vũ Huy Quang
Hồ Sơ Đệ Tứ Tập II (130 trang)
Các Vấn Đề Tổ Chức của Phong Trào Dân Chủ Xã Hội Nga - Rosa Luxemburg
(Thiết Hoa & Phùng Quang dịch)
Hồ Sơ Đệ Tứ Tập III (494 trang)
Tìm Hiểu Lịch Sử Cái Chết của Nhà Ái Quốc Tạ Thu Thâu - Tấn Đức
Về Tệ Sùng Bái Cá Nhân và Những Hậu Quả Của Nó (52 trang)
Một Cánh Đồng Dương
 
Diễn Văn Đọc trong Buổi Họp 26.09.2004 - Hoàng Khoa Khôi
Sách dịch - dạng pdf
Diễn Văn Đọc trong Buổi Họp 26.09.2004 - Hoàng Đôn Trí
Dưới đây là những bản dịch do độc giả đóng góp và người dịch chịu hoàn toàn trách nhiệm bản dịch của minh.
TSNC trân trọng giới thiệu.
 
Hồi Ký Khrusev (491 trang)
(Nguyễn Học dịch từ bản tiếng Nga)
 
   

Links:
Marxists.org/Tiếng Việt
Trotskyism.org
Các Quốc Tế Ca Thế Giới